Nyhedsbrev nr. 1-2017

Offshore arbejdere mener, at forhandlingerne om en ny Nordsø aftale tager for lang tid.

2016 var et hårdt år for de danske offshore arbejdere på DUC-olie og gasplatforme i den danske del af Nordsøen, hvor Maersk Oil er operatør.

I Maj måned 2016 meddelte Maersk Oil, at man vil stoppe produktionen på Tyrafeltet i oktober 2018. Årsagen er, at platformene er kommet nærmere havoverfladen, da undergrunden under platformene i Tyrafeltet er sunket med omkring fem meter, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko for medarbejderne.

Der skal investeres ca. kr. 30 milliarder i Tyra feltet, hvis olie- og gasproduktionen fra feltet skal forsætte. 30. milliarder er mange penge, ja, selv for parterne i DUC. Maersk Oil har henvendt sig til regeringen ”vennerne” for, at få genforhandling rammevilkårene i Nordsø aftalen, får man ikke en bedre aftale vil Tyrafeltet blive lukket ned – sådan, en hård og kontant udmelding fra daværende direktør i Maersk Oil Jakob Thomasen.

Juni måned 2016 var også året, hvor Maersk Oil meddelte, at man var blevet fravalgt som partner på oliefeltet Al Shaheen i Qatar. Det var en kontrakt, som Maersk Oil har haft i 24 år med Qatar Petroleum, der ejer feltet. Kontrakten udløber i juli 2017.

Med en oliepris på under 45 dollar, en mistet kontrakt i Qatar en stor investering i et nyt Tyra felt var for meget for Maersk Oil. Fik daværende øverste direktør i Maersk Oil, Jakob Thomasen; ”ham, der brugte rigtigt mange penge fra kassen” til, at iværksætte en meget stor besparelseskampagne i Maersk Oil.

For mange år siden var det et ønske-scenarie fra olieselskaberne, at olieprisen ville stige til over 50 dollar. Da så oliepriserne steg til over 100 dollar slog det helt klik for olieselskaberne.  ja’, de kunne ikke få armene ned mens de brugte løs af pengekassen.

Olieselskaberne jublede og klappede sig selv på skulderne, ja, cheferne øjnede store bonusser i horisonten, nu da pengene strømmede ind i selskabernes pengekasse. Da olieprisen så begyndte at falde igen, brød helvedet løs, hos de forskellige olieselskabernes verden over pengekassen er tom skreg de. Nu her et par år efter viser det sig, at det alligevel ikke stod helt så slemt til med økonomien, hos olieselskaber, selv om de har tabt penge har de fleste overlevet.

Alle kontrakter med leverandør til offshore industrien skulle genforhandles: ja, der skulle / skal spares mange procenter på div. kontrakter. Det fik en, i forvejen, kriseramt offshore industri til, at gå helt i koma osv. Mange kontraktansatte offshore arbejdere fik en fyreseddel lige før jul 2016, de fleste opsigelser er trådt i kraft og resten udløber sidst i marts måned.

Nu er det sådan, at familien skal forsørges, derfor er det nødvendigt, at søge nyt arbejde, når man er opsagt, det er helt normalt. Det er en katastrofe for olieindustrien, når de mister så mange rutinerede offshore arbejdere.

For alle dem, der arbejder for Maersk Oil i Esbjerg og dem, som arbejder på DUC platforme i Nordsøen er besparelserne massive, det har fået konsekvenser for de ansatte. I januar samlede Maersk Oil alle afdelinger under et tag i Esbjerg. Konsekvensen af denne sammenlægning blev, at 160 medarbejdere blev afskediget.

I andet kvartal kommer Maersk Oil igen med en spare runde. Denne gang gælder det DUC’s platforme i Nordsøen. Hvor omfattende besparelsen bliver, er der ingen i skreven stund, der ved. Usikkerheden, om fremtiden, skaber utryghed hos oliearbejderne og deres familier, da risikoen for afskedigelser eller forflyttelser ikke kan udelukkes. Man skal huske, at det ikke er oliearbejderne, der har drænet kassen tværtimod: har de ydet deres bidrag til besparelser, de har bl.a. ikke fået lønforhøjelse de sidste par år. Desuden er de underlagt et lønsystem, der opdelt i kvoter og et sådan system vil aldrig fordele lønpuljen retfærdigt. 

Der arbejdes hele døgnet rundt på platformene i Nordsøen. Ser man på betalingen for natarbejde er den utrolig ringe i forhold til taksten for natarbejde i land. I land har natarbejdere nedsat arbejdsuge, fordi det ikke er sundt at arbejde nat. Færre arbejdsdage for de offshore arbejdere, der arbejder nat, er nærmest ikke eksisterende. Det vil sige, at de offshore arbejdere, der arbejder nat på DUC’s platforme: får ringere betaling og arbejdere flere dage i træk på nat, i forhold til dem, der arbejder på nat i land. L

En firma ejer udtalte engang, at alle medarbejdere skal behandles ordentligt og efter de aftaler, man har indgået med medarbejderne. Sidder man hjemme i køkkenet J med vennerne J og taler om sin arbejdsplads, skal det være positivt det, man fortæller, til vennerne.

Er der ledere, der ikke kan finde ud af, at behandle firmaets ansatte ordentligt, må der handles. Dårlig omtale går ud over hele virksomhedens omdømme, derfor er det vigtigt, at have de rigtige ledere på alle poster.

Han var særligt opmærksom på, at hans områdeledere behandlede firmaets ansatte med respekt for det arbejde, de udførte i dagligdagen. I en af hans afdelinger faldt omsætningen pludselig drastisk. Han besluttede sig for, at finde årsagen og besøgte derfor afdelingen. Under samtale med de ansatte kom årsagen til faldet i opsætning frem. Afdelingslederen og hans underordnet havde bortvist en ældre rengøringsassistent. Bortvisningen havde skabt så meget dårlig omtale i byen, at omtalen alene var årsagen til faldet i omsætningen. Han besluttede, at flytte afdelingslederen og hans underordnet fra afdelingen. Han valgte at genansatte rengøringsassistenten, han blev sponsor for den lokale håndboldklub. Året efter var salget i afdelingen tilbage igen. I dag er hans virksomhed på Børsen og det går forrygende. Positiv omtale og en god personalepolitik har været en væsentlig årsag til virksomhedens enorme fremgang og succes. Aktierne blev da også revet væk de første uger, de var til salg på Børsen.

De danske offshore arbejdere på DUC platforme i Nordsøen, hvor Maersk Oil er operatør, er ved, at være de rene nervevrag, fordi det trækker ud med en afgørelse omkring en ny rammeaftale om, hvorvidt der forsat skal produceres fra DUC felter i Nordsøen. Offshore arbejderne mener, at de afgørende forhandlinger simpelthen har taget forlang tid. De er overbevist om, at der stadigvæk er et stort potentiale tilbage i undergrunden.

Forhandlingerne, om en ny rammeaftale med regeringen, har bragt mange nye idéer / samarbejds- muligheder frem i dagslyset. Skal Maersk Oil samarbejde med DONG i en eller anden form i et nyt firma, skal samarbejdet med DUC ophøre, hvis Shell trækker sig fra den Danske del af Nordsøen? Ja, der er mange muligheder. Offshore arbejderne går ind for, at Maersk Oil og DONG finder sammen i et samarbejde, en sådan løsning vil være bedst for Danmark.

Af formand for Dansk Metals Offshore klub;

Jan Hansen.