Søfolk og Oliearbejderne i Mærsk enige i der er en bagside af medaljen.

 Læst på Maritime Danmark den ”25. nov. .”Lagkager skaber intern uro i Maersk Line.


Vi kan se, at topledelsen tager fejl. De er selv begejstrede for det fine regnskab og regner så med, at det vil medføre optimisme og glæde, hvis det fejres med at spise lagkage eller sådan noget.

Vi skal jo fejre de små ting, når det går fremad og lagkage koster ikke meget, særligt ikke hvis den er fradragsberettiget.

Der mangler empati!

Det ser ikke ud til at topledelsen evner at sætte sig i andres sted!

Den er ganske enkelt ikke klar over, hvad der foregår på "gulvet".

Topledelsen har ikke mærket den ændrede stemning, den har ”blot” trimmet organisationen, ved begrænsninger, beskæringer formindskelser, outsourcing osv.

Set fra ”gulvet” af opfattes den kæmpe gevinst, der nu er genereret, som resultatet af, at de har måttet holde for. De har måttet acceptere tilbagegang, beskæringer og begrænsninger, samtidig med de ikke blev taget med på råd. Ledelsen griber bare ind uden at anerkende de aftaler, de selv har været med til at lave, alene fordi det vil give en kortsigtet gevinst.


Som mange sikkert kan mærke, er det på mange områder gået for langt og de ansatte, der har mod til det, begynder nu at holde igen at gå imod, grænsen er nået og mange steder overskredet!

Ledelsen gør hvad den finder nødvendigt uden at tage hensyn til andre, til indgåede aftaler og uden respekt for de ansatte. De ansatte kan herved føle sig som malkekvæg, der presses mest muligt for at gårdejeren kan få det maksimale udbytte at sin mælkekvote – men uden kraftfoder går den ikke på den lange bane.

Det svarer til finanskrisen!

Alle de kloge hoveder spillede pengene væk på rouletten. Pengene som almindelige mennesker havde del i at skabe, blev herved ødslet væk!

Nu kommer de kloge hoveder tilbage til de almindelige mennesker og forlanger besparelser, begrænsninger, outsourcing fordi de har brug for nyt kapital, så de kan spille videre på rouletten.

 Den belønning oliearbejderne har fået i år er, at de skal sove mange sammen, når der skal udføres en masse arbejde på kort tid, en dårlig cateringkontrakt, andre tv-kanaler, folk er sat ned i løn, andet arbejdstøj osv.


Der er grænser for hvor hårdt man kan malke selv en stolt præmie ko og den grænse er ved, at være nået.

 

 

Metal offshore-klub.