Kommentarer til den seneste tids negative omtale af sikkerheden på vores arbejdspladser på Nordsøen.

3F’s hjemmeside har det sidste stykke tid rejst kritik omkring sikkerhedsforholdene på platformene i Nordsøen. Kritikken er særligt rettet mod DUC anlæg der har Mærsk Olie og Gas AS som operatør.

Platformene på Nordsøen behandler den olie og gas som kommer op fra undergrunden, det medfører at der kan opstå farlige situationer på arbejdet, som meget få andre arbejdspladser kan blive udsat for, hvis man ikke bærer sig rigtigt ad

Olien føres derefter via rørledninger, en lang vej på over 220 km. Til land. Ja - platformene ligger langt ude i Nordsøen. Det betyder vi skal kunne klare os selv under alle forhold. Standarden for sikkerheden er derfor meget høj - ja’ den er Alfa og Omega i vores hverdag. 

Det er Dansk Metal og Dansk EL- Forbund der organiserer de overenskomstansatte offshore arbejderne og har forhandlingsretten for offshore arbejdere på Nordsøen.

Forbundene har repræsentanter der repræsenterer os, der hvor lovgivningen bliver til. Disse folk er specialister når det gælder arbejdsmarkedsforhold. De er uundværlige for os. Det er også en af grundene til, at vi har et højt sikkerhedsniveau.

Overenskomsten og loven giver os ret til at vælge sikkerhedsrepræsentanter og tillidsmænd. Gennem deres valg er de talerør for os, overfor oliefirmaerne på Nordsøen.

De sidste ca. 30 år har der været valgt tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter på Nordsøen. I alle disse år har de arbejdet for, at forbedre sikkerheden sammen med firmaerne. I flere år har folkene fra underleverandørerne kunne vælge sikkerhedsrepræsentanter til at repræsentere sig i sikkerheds- organisation, og derved være med til, at forme den sikkerhedspolitik vi har.

Nordsøen kan være en farlig, arbejdsplads ingen tvivl om det, men takket være den store indsats og et godt samarbejde igennem årene mellem vores repræsentanter og firmaerne, er sikkerheden i top. Det er grunden til vi kan arbejde på platformene.

Derfor er det kedeligt at landsklubben for offshore stilladsarbejderne  der er medlem i 3F Transport Esbjerg, ikke er enig i at sikkerheden på vores arbejdsplads er i orden.

Det kan da godt være, at klubbens medlemmer er bange for at arbejde på Nordsøen, men det burde de ikke være, i det de selv er en del af sikkerheden sammen med os andre.

Offshore-klubberne mener ikke at sikkerheden er dårlig. Vores repræsentanter har hele tiden sammen med ledelsen på platformene styr på sikkerheden i forbindelse med forskellige aktiviteter. Der har altid været, og vil stadig være knaster som skal høvles til, men det er jo et led i den naturlige udvikling på en dynamisk arbejdsplads.

Offshore-klubberne har derfor i samarbejde med Mærsk Olie & Gas AS inviteret journalister fra vores fagblade ud på en platform, for at se den virkelighed vi arbejder i. De skal bl.a. følge et job fra start til slut, med alt hvad dette indebærer af papirarbejde og praktiske forberedelser.

Skræmmekampagnen som 3F har startet med deres skriveri og usaglig sammenligning med andre om sikkerheden på Nordsøen, har desværre haft den kedelige effekt, at vores familier og venner er bekymret på vores vegne. De spørger: ”hvorfor arbejder du på sådan en farlig arbejdsplads?”

Det er så op til os, når vi kommer hjem, at fortælle vores familier og pårørende hvordan virkeligheden ser ud, det kan der gå meget tid med.

 

Fra

Dansk Metal Offshore Klub.